PBO telephely

Feladata, hogy ellátási területén biztosítsa azon krónikus pszichiátriai betegek teljeskörű ellátását, akik az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotúak, akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, valamint egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek.

Tácsik Magdolna - telephelyvezető
33/511-270
2509 Esztergom Dr. Niedermann Gy. u. 1.
Szent Rita telephely

Biztosítja az ellátási területén élő, olyan középsúlyosan, súlyosan és halmozottan sérült személyek állandó és folyamatos ellátását, ápolását, gondozását, habilitációját, korai fejlesztését és fejlesztő felkészítését, akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség.

Juhászné Imre Andrea - telephelyvezető
33/501-160
2500 Esztergom, Dessewffy Arisztid u. 22.
Glatz telephely

A 18. életévüket betöltött, egészségügyi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodását, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniás szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi a tagok napi egyszeri étkezését.

Mesterné Dankó Anna – nappali ellátás vezető
33/435-908
2509 Esztergom, Damjanich u. 70.