Lelkigondozást, hitéletet segítő kiadványok, eszközök az EMMI-től

Késmárki Zsolt társadalmi kapcsolatokért felelős referens, SZGYF Főigazgatói Iroda - ISZI Központ2021-01-19

Az intézményeinkben folyó lelkigondozást, a hitéletet segítő kiadványokat, képes, szépen illusztrált bibliákat, közösségépítő társasjátékokat és a munkatársaink ismeretbővítését szolgáló szakkönyveket, egyéb eszközöket kaptak kirendeltségeink az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért Felelős Államtitkársága támogatásából.

A kiadványokat és eszközöket a megyeszékhelyekről adják majd tovább ellátottjainknak, azonban szimbolikusan Czibik Norbert főigazgató adta át az első példányokat Dr. Pitzné Heinczinger Mónika fővárosi és Pest megyei kirendeltségigazgatónak. A gondjainkra bízottak – főleg időseink – a járvány miatti hosszan tartó látogatási tilalom idején különösen érzik a lelki-hitéleti gondoskodás szükségét és hiányát. A lélek támogatása sokféleképpen adható: ennek egyik fontos formája a vallásgyakorlás egyéni és közösségi lehetősége, amely az Alaptörvényben is biztosított joga minden ellátottunknak.

Amikor a korlátozások miatt nem, vagy alig tarthatók istentiszteletek, egyéb társas programok, akkor felértékelődik minden olyan könyv, olvasnivaló, amely a személyes elmélyülést szolgálhatja. Egy biblia, rózsafüzér, szép liturgikus naptár, kereszet a szoba falán, bölcs szerzők gondolatai, vagy szakkönyvek  – pl. Pál Feri atya sikerkönyvei  –, amelyek arról szólnak, hogy a vallásosság egyben lelki egészségvédő faktor is, amit a kutatások már messzemenően bizonyítottak. Több intézményünk jelezte, hogy a mentálhigiénés és hitéleti foglalkozások iránt kifejezetten megnőtt az igény, a krízisek, sajnálatos halálesetek tapasztalata senkit nem kerül el, néha egészen közeli. Ilyenkor a lelkigondozásnak kulcsszerep jut, és jó, ha van a közelben valaki, keze ügyében a Szentírás szavával, egy gitáros énekkel vagy bölcs gondolattal, és segít elviselni a fájdalmat, vagy értelmet adni a helyzeteknek. Köszönet az államtitkárság támogatásáért. 

 

A 2. és 3. képen Czibik Norbert főigazgató átadja az első példányokat 

A 4. és 5. képen az esztergomi KEM-Integrált Szociális Intézmény igazgatója, Szőke-Szabó Mónika és munkatársa látható az ajándékokkal

 

--------------------------------------------------------
Forrás: https://szgyf.gov.hu/3123-lelkigondozast-hiteletet-segito-kiadvanyok-eszkozok-az-emmi-tol