Az SZMJVÖ Kríziskezelő Központ bemutatkozása

SZMJVÖ Kríziskezelő Központ

Az önkormányzati fenntartású SZMJVÖ Kríziskezelő Központ végzi 1992. április 01. óta Székesfehérvár közigazgatási területén a fedél nélküliek gondozását, mindösszesen 51 fő munkatársunk segítségével.
A rászoruló hajléktalanok, - köztük családok - száma 240-260 fő, részükre öt telephelyen, alap és szakosított ellátási formák keretében biztosít ellátást intézményünk:

Nappali melegedő / Székesfehérvár, Sörház tér 3. / 50 férőhely

SZMJVÖ Nappali Melegedő

A nappali melegedőt azok a hajléktalan emberek vehetik igénybe, akik az utcán élnek, illetve az éjjeli menedékhelyen alszanak és napközbeni tartózkodásukat nem tudják megoldani.
A mosási, tisztálkodási lehetőségen kívül, televízió, számítógép internet hozzáféréssel, kártya, sakk, napilap áll az ellátást igénybe vevők rendelkezésére. Mindemellett szociális ellátást, ügyintézést, ill. mentális segítségnyújtást is biztosítunk számukra. A nappali melegedő az év minden napján 8 órától 18 óráig vehetik igénybe az intézményben regisztrált ellátottak.

Elérhetőség: +36/22 503-433


Nappali Szolgáltató Centrum /Székesfehérvár, Sörház tér 7./ 10 férőhely

SZMJVÖ Nappali Szolgáltató Centrum

A nappali szolgáltató centrum jogszabályi jellegét tekintve nappali melegedőként funkciónál, azonban az alapszolgáltatásokon túl különböző innovatív ellátásokat nyújt a hajléktalanok számára: számítógépes terem, @ pont (e-mailezés, internet), tanulószoba, könyvtár, csoportfoglalkoztató, információs iroda, interjú szoba. A szolgáltatás 8 órától 18 óráig vehető igénybe, az év minden napján.

Elérhetőség: +36/70 6699-216


Hajléktalan háziorvosi rendelő /Székesfehérvár Sörház tér 3. /

SZMJVÖ hajléktalanok háziorvosi rendelője

A hajléktalanok háziorvosi rendelőjében napi 4 órás orvosi rendelés biztosítja az arra rászoruló személyek részére az egészségügyi alapellátás igénybevételének lehetőségét. A korszerűen berendezett, jól felszerelt orvosi rendelő közel 18 éve működik OEP-es finanszírozással. A rendelőt a Humán Szolgáltató Intézet működteti.

Elérhetőség: +36/22 315-017


Utcai szociális szolgálatok /Székesfehérvár, Sörház tér 3., Sörház tér 7./

SZMJVÖ utcai szociális szolgálatok

Az 1. és 2. számú utcai szociális szolgálatunk (2-2 fő) az utcán, közterületen élő hajléktalanok gondozását végzi. Utcai szociális szolgálataink ellátási területe kizárólag Székesfehérvár közigazgatási területe. Utcai szociális szolgálataink legfontosabb feladata - az utcán élő hajléktalanok esetén - a közvetlen életveszély elhárítása, az utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyen élők életet vagy testi épséget veszélyeztető helyzetének megszüntetése, az életmóddal járó ártalmak csökkentése, a szociális és egészségügyi szolgáltatások és ellátások igénybevételének segítése és szervezése, a hajléktalan személyeket ellátó intézménybe vagy más szálláshelyre juttatás. Szolgálataink téli krízisidőszakban a nap 24 órájában teljesítenek ügyeleti szolgálatot.

Elérhetőség: +36/22 503-433


Szociális konyha és népkonyha / Székesfehérvár, Sörház tér 3. /

SZMJVÖ szociális konyha és népkonyha

Étkeztetés biztosító szolgáltatásaink naponta 11.30-13.30 óráig ebédlőként is üzemelő nappali melegedő helyiségében vehetők igénybe, ahol 100-150 adag ebéd (egy tál meleg étel) kerül kiosztásra a rászorulóknak az év minden napján. A szolgáltatást regisztrált ellátottjaink vehetik igénybe, akik napi étkezésüket önerőből biztosítani nem tudják.
Melegítő, tálaló konyhánk a HACCP rendszer előírásainak megfelelően működik.

Elérhetőség: +36/22 503-433


Éjjeli menedékhely /Székesfehérvár, Sörház tér 3./ 36 férőhely

SZMJVÖ éjjeli menedékhely

Az éjjeli menedékhelyet hajléktalan, krízishelyzetbe került férfiak vehetik igénybe. A szállásnyújtáson túl tisztálkodási, mosási lehetőséget, szociális, mentális segítséget is biztosítunk. A 36 férőhelyes éjszakai szállást nyújtó szolgáltatásunk napi nyitvatartási ideje 18 órától 08 óráig tart.

Elérhetőség: +36/22 503-433


Időszakos férőhely (Székesfehérvár, Sörház tér 3.) 20 férőhely

Időszakos férőhelyünk helyileg a nappali melegedőben biztosít éjszakai pihenési lehetőséget hajléktalan férfiak részére a téli időszakban, november 01. és április 30. között, az igénybevétel az Éjjeli menedékhelyre vonatkozó nyitvatartás és Házirend alapján történik.


Csomagmegőrző /Székesfehérvár Sörház tér 7./
SZMJVÖ csomagmegőrző

A csomagmegőrző 2006. év óta működik a Nappali Szolgáltató Centrum telephelyén. Ez a szolgáltatás a személyes használati tárgyak biztonságos tárolását, megőrzését biztosítja kulturált körülmények között. A csomagmegőrzés mellett adományraktárt is (ruha, bútorzat, háztartási eszközök, stb) működtetünk.

Elérhetőség: +36/22 503-433


Női átmeneti szállás /Székesfehérvár, Széchenyi u. 60/. 18 férőhely

SZMJVÖ női átmeneti szállás

A szállást azok a női hajléktalanok és párok vehetik igénybe, akik bejelentett munkahellyel (munkaszerződéssel igazolják) vagy valamilyen nyugdíjszerű ellátással rendelkeznek. A női szálláson 14 női férőhelyen kívül 2 db páros szoba áll rendelkezésre az utcán élő párok fogadása érdekében, biztosítva részükre a kiszolgáló helyiségeket is.

Elérhetőség: +36/22 504-925


Átmeneti szállás /Székesfehérvár, Sörház tér 3./ 41 férőhely

SZMJVÖ Sörház téri átmeneti szállás 1. kép  SZMJVÖ Sörház téri átmeneti szállás 2. kép


Azok a 18. évet betöltött hajléktalan férfiak vehetik igénybe, akik munkahellyel, rendszeres alkalmi munkával vagy nyugdíjjal, nyugdíjszerű ellátással rendelkeznek, ill. vállalják, hogy meghatározott időn belül rendszeres jövedelemre tesznek szert.

Elérhetőség: +36/22 503-433


Átmeneti szállás / Székesfehérvár, Kikindai u. 8./ 16 férőhely

SZMJVÖ Kikindai utcai átmeneti szállás

A 16 férőhelyes szállás a legmagasabb szintű ellátási forma, az állami gondozásból, nevelőotthonból, nevelőszülőktől elkerülő fiatalok számára nyújt átmeneti szállás megoldást.
Az átmeneti szállások esetén szolgáltatás nyújtás a hét minden napján 00.00-tól 24.00 óráig folyamatos. Ezen időszak alatt térítési díj ellenében a szállásnyújtás, étkeztetés, mosási, tisztálkodási lehetőség, egészségügyi ellátás mellett a mentálhigiénés ellátás, szociális segítségnyújtás biztosított.

Elérhetőség: +36/22 348-985


Családok Átmeneti Otthona / Székesfehérvár, Palotai u. / 20 férőhely

SZMJVÖ Családok Átmeneti Otthona

A 20 férőhelyes Családok Átmeneti Otthonát térítési díj ellenében azon édesanyák és gyermekeik vehetik igénybe, akik aktuális életszakaszukban egyedül, segítség nélkül nem képesek megbirkózni az életükben fellépett nehézségekkel, ehhez támogatásra, nyugodt körülményekre, mentálhigiénés segítségre, szakemberrel való együtt gondolkodásra van szükségük, hogy a későbbiekben ismét képessé váljanak a társadalomba való visszailleszkedésre.

Elérhetőség: +36/22 330-607


Kiléptető lakások (Székesfehérvár területén)

SZMJVÖ kiléptető lakások

Kiléptető lakásaink Székesfehérvár különböző pontjain találhatóak. A három lakásban összesen 12 fő önálló életvitelre alkalmas hajléktalan él. Részükre utógondozói, szociális esetmunka biztosított, heti ill. szükség szerinti rendszerességgel. A kiléptető lakásokban élőknek kizárólag egy minimális havonkénti bérleti (rezsi) díjat kell fizetniük. Az általuk fizetendő kedvezményes összeg lehetővé teszi számukra, hogy takarékoskodjanak, ezzel is elősegítve önálló életvitelük újbóli kialakítását.


A területi szakmatámogatás munkacsoport tagjai:

Erdélyi Zsuzsanna
A Kríziskezelő Központ Családok Átmeneti Otthonában dolgozik 2000. évtől családgondozóként, 2015. óta a Kríziskezelő Központ intézményvezető-helyettese is.
Szociális munkás, szakvizsgázott szociálpolitikus. A családgondozáson túl az intézmény szakmai munkájának ellenőrzése, továbbá hazai pályázatok írása is feladatai közé tartozik.


Martinovszky Katalin

2003. év óta a Kríziskezelő Központ szociális munkatársa. Az idős, ill. a gyermekgondozás területén is rendelkezik munkatapasztalattal. Szociálpedagógus végzettséggel rendelkezik. Az intézmény több EU-s programjában segédkezett szociális munkásként, ill. több intézményi közfoglalkoztatási program megírásában és megvalósításában vett részt tevékenyen.

Elérhetőségek:
krizis [kukac] fehervarkrizis [pont] hu, +36 70 459 04 39