Az ISZI Központ bemutatkozása


Intézményünk, a Komárom – Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény 2021. november 12-én pályázatot nyújtott be a második körben meghirdetett szakmatámogatási rendszer létrehozására, szakmatámogatási feladatok ellátására a 2021. című felhívásra.
Ezen pályázat révén a Fejér megye és Komárom – Esztergom megye területén működő szociális szolgáltatókat is bekapcsoljuk abba a hálózati rendszerbe, mely kétirányú kommunikációt biztosít a döntéshozók és a szolgáltatók között.
A következőkben gesztorszervezetünk 4 intézményét és azon belüli különböző ellátási formáit tekintheti meg:


KEM Integrált Szociális Intézmény Pszichiátriai Betegek Otthona

KEM ISZI

A Pszichiátriai Betegek Otthonának ellátási területe Komárom-Esztergom Megye. Feladatunk, hogy ellátási területünkön biztosítsuk azon krónikus pszichiátriai betegek teljes körű ellátását, akik az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotúak, akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, valamint egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek.
Célunk között szerepel többek között, hogy az intézményünkben elhelyezett ellátottak minél magasabb szintű ellátása mellett javítsuk önellátásuk mértékét, fejlesszük, vagy legalább szinten tartsuk meglévő képességeiket, erősítsük családi és közösségi kapcsolataikat, a lehetőségekhez mérten javítsuk életminőségüket, családias légkört alakítsunk ki számukra.

Telephelyvezető: Tácsik Magdolna
Telefonszám: +36/70 682 5262
Cím: 2509, Esztergom, Dr. Niedermann Gy. u. 1.


KEM Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Otthona

KEM ISZI Szent Rita Fogyatékos Otthon

A Szent Rita Fogyatékosok Otthona biztosítja az ellátási területen élő, olyan középsúlyosan, súlyosan és halmozottan sérült személyek állandó és folyamatos ellátását, ápolását, gondozását, habilitációját, korai fejlesztését és fejlesztő felkészítését, akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség.
Az intézmény olyan fogyatékkal élőket ellátó otthona, ahol kiskorú és felnőtt személyek ellátása, gondozása történik, ezért speciálisnak tekinthető a szociális ellátás területén.
A feladatok teljesítésében ellátjuk a speciális nevelési igényű (SNI) gyermekek és felnőttek egészségügyi ellátását komplex és speciális módon, alap és szakellátást, valamint kórházi utógondozást. A normalizáció elvének betartásával segítjük felnőtt halmozottan sérült lakóink mentálhigiénés ellátását: szinten tartó foglalkoztatását, életvezetési problémáinak megoldását, társadalmi integrációjának elősegítését.
2010. január 1-jétől 10 fős nappali ellátás is működik az otthonban. A legfontosabb célkitűzésünk a nappali ellátás keretében, hogy megadjuk az intézmény „napközisei” számára mindazt a segítséget és támogatást, amely lehetővé teszi számukra képességeik legteljesebb kibontakoztatását és lehetőségeikhez mért legönállóbb életvitel kialakítását, szabad idejük hasznos eltöltését. Céljaink megvalósítását a foglalkoztatások megszervezésével, személyre szabott egyéni fejlesztő foglalkozások útján, valamint szabadidős és mozgásterápiás programok szervezésével kívánjuk elérni.

Telephelyvezető: Juhászné Imre Andrea
Telefonszám: +36/70 682 5266
Cím: 2500 Esztergom, Dessewffy u. 22.


KEM Integrált Szociális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja

KEM ISZI Glatz Idősek Klubja

A KEM ISZI Glatz Gyula Idősek Klubja Esztergom-Kertvárosban működik immáron 25 éve. Elsődleges célunk, hogy a hozzánk forduló idősek „második családot”, baráti közösséget találhassanak közöttünk. Egyedülállókat, házaspárokat is szívesen várunk. Az Idősek Klubja olyan szociális intézmény, mely napközbeni tartózkodást, szabadidős tevékenységeket, mentális és kulturális foglalkozásokat biztosít a nyugdíjas nehézségek megoldásában, elérhetővé téve, hogy továbbra is a társadalom aktív tagjai maradhassanak.
Jelenlegi klubtaglétszámunk: 40 fő.
Főként azok az idős emberek keresnek meg bennünket, akik társaságra vágynak, de önálló életet élnek. Intézményünk – igény szerint – megszervezi a napi meleg ebéd lehetőségét is az ellátottak részére helyben fogyasztással, elvitellel, illetve kiszállítással is.
A nappali ellátás keretén belül a foglalkoztató programoknál fontosnak tartjuk, hogy azok a még meglévő készségekhez és képességekhez illeszkedjenek, valamint, hogy az egyéni ötletek is megvalósulhassanak. A részvétel önkéntes, fakultatív. Jelenleg az alábbi állandó programokat biztosítjuk: társas- és kártyajátékok, kézműves foglalkozás, filmvetítés, kültéri programok, kirándulások, szalonnasütés, névnapi köszöntések, táncos mulatságok.
Ünnepek megtartása: farsang, nőnap, férfi nap, Húsvét, Karácsony közös megünneplése.

Telephelyvezető: Mesterné Dankó Anna
Telefonszám: +36/70 682 5249
Cím: 2509 Esztergom, Damjanich u. 70.


Fogyatékossági (alap és szakosított) ellátás munkacsoport tagja:

Módszertani munkatárs és fogyatékossági (alap és szakosított ellátás) munkacsoport tagja:

Balogh Lotti
A szociális szférában a munkásságomat 2012-ben kezdtem el a Komárom Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Otthonán belül, a fogyatékos személyek nappali ellátásában, mint fejlesztő terapeuta. 2 év után átkerültem az Otthon bentlakásos részlegére, mely középsúlyosan, illetve súlyosan sérült gyermekek és felnőttek számára nyújt állandó ellátást, ápolást, gondozást, foglalkoztatást és fejlesztést. Feladataim közé tartozott a kisebbeknél a fejlesztés, az idősebbeknél pedig a szinten tartás. Mindkét feladatkört igyekeztem úgy végrehajtani, hogy a lakók miközben fejlődnek, szórakozzanak, és lépjenek ki a monoton hétköznapokból. A fejlesztések mellett különböző programokkal, szabadidős tevékenységekkel, rövidebb-hosszabb sétákkal, kirándulásokkal próbáltam színesíteni a mindennapjaikat. Integrált Intézmény révén a Pszichiátriai Betegek Otthonával, a tokodaltárói Fogyatékosok Otthonával, a Glatz Gyula idősek Klubjával, a KEM MERI Szent György Központtal, illetve a KEM Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskolával is tartottam a kapcsolatot. A különböző rendezvényeket igyekeztünk úgy szervezni, természetesen a környező intézmények bevonásával is, hogy minél többen részesei lehessenek. Célunk elsősorban a lakóink szórakoztatása, kimozdítása volt, viszont ezek az összejövetelek számunkra is hasznosak voltak. Egyrészt mi is kikapcsolódtunk, hiszen nem a mindennapos, eltervezett munkánkat végeztük közben, másrészt eszmecserét is folytattunk. A dolgozóknak ezeken az alkalmakon lehetőségük nyílt minél hasznosabb, működőképes információkat összegyűjteni. Tapasztalatom szerint a képzések is ilyenek. Éppen ezért igyekeztem minél több továbbképzésen részt venni. A leadott tananyag, az ismerkedés, az újabb kapcsolatok kiépítése és az információ csere is hasznosnak bizonyosultak. Számomra mindig is fontos volt, hogy a tanfolyamok és továbbképzések által kizökkenjünk a monoton mind családi, mind munkahelyi hétköznapokból, kötetlen beszélgetéseket tudjunk egymással folytatni és az általunk használt módszereket így átadni. Módszertani munkatársként lehetőségem nyílik az intézményeinkben dolgozók számára a tapasztalatszerzés, az új lehetőségek, élmények biztosítása, illetve az új, általuk esetleg nem ismert módszerek megismertetése.
A munkám mellett a Szent Rita Fogyatékosok Otthonát támogató Sérült Gyermekekért és Fiatal Felnőttekért Alapítványt is vezetem. Alapvető célom, hogy az otthonban élő gyermekek és felnőttek lehetőség szerint ne szenvedjenek hiányt semmiben.

Balogh Lotti

Elérhetőségek:
tszr [kukac] kemiszi [pont] hu, +36 20 237 0919


A pszichiátriai (alap és szakosított ellátás) munkacsoport tagja, illetve a telephelyvezetője a KEM ISZI Pszichiátriai Betegek Otthonának:

Tácsik Magdolna
Pályafutásom az egészségügyben kezdődött – ápolónőként, Esztergomban.
Munkám során elvégeztem számos szakosító tanfolyamot, hiszen ezek mindegyike a komplex betegellátásban nyújtott nagy segítséget számomra.
Elvégzett szakosító tanfolyamok az egészségügyben:
-felnőtt szakápoló
-körzeti betegápoló
-EKG szakasszisztens
-Pszichiátriai szakápoló
-Felsőfokú szakápoló
-Hospice tanfolyam

Más képesítés megszerzése:
2010. Független Újságírók Szövetségénél újságírói oklevél
2014. Pázmány Péter Katolikus Egyetem képzésében szociálpedagógusi diploma

Szakdolgozat:
Az ápoló/gondozói munka helyzete a hazai egészségügyi és szociális szférában

Pályázaton nyertes szakdolgozataim:
- "A kőfalak leomlanak"- a kábítószer veszélyeiről, felismerhetőségéről a fiatal korosztály keresztmetszetében.
- Az elhízás, mint népbetegség - s annak megelőzési lehetőségeiről és szövődményeiről

Dolgoztam kórházban, a betegágy mellett ápolónőként, illetve háziorvos mellett, körzeti nővérként is.
Mindkét ellátási területen jól hasznosítható tapasztalatokra tettem szert az évek során.
A megfelelő és jól irányított verbális és non- verbális kommunikáció megléte alapvető fontossággal bír munkánk során, hiszen a bizalom elnyerése és nem utolsósorban annak megtartása, döntő jelentőségű munkánk során.

Ahogy Florence Nightingale írja:
„Az ápoló munkája háromszoros érdeklődést kíván:
Szellemi érdeklődést az eset iránt,
Szóbeli érdeklődést a beteg ember iránt,
Szakmai érdeklődést a gyakorlati munka technikája iránt.”

2013. júniusban álltam munkába a Pszichiátriai Betegek Otthonában – ápolóként.
Az Intézményben korábban voltam már munkavállaló részállásban, három évig, akkor is ápolóként, így mondhatjuk úgyis, hogy visszahúzott a szívem.
2014. áprilisától 2015.júliusig vezető ápolóként dolgoztam az Otthonban, felelve lakóink egészségügyi ellátásért ápolásáért, gondozásáért.
2015. augusztustól, mint mentálhigiénés munkatárs foglalkoztam lakóinkkal, egy számomra új területen, mely hamar elnyerte tetszésemet, hiszen más oldalukról ismertem meg azokat az ellátottjainkat- akikért eddig egészségügyi téren voltam felelős, most a lelki egészségvédelmük és a szabadidejük hasznos eltöltése vált fő feladatkörömmé.
Nagy kihívás volt ez - hiszen a mentális betegségekkel küzdő emberek figyelmét nehéz lekötni hosszabb időtartamra.
2018. júliusától az Otthon telephelyvezetőjeként végzem a munkámat, amelyben nagy segítséget nyújt az, hogy több szakterületet érintő tudást és ismeretanyagot sajátítottam el az évek során azzal, hogy több munkakört is elláttam.
Nagyobb rálátással bírok az ápoló-gondozói munkára, illetve a mentálhigiénés feladatokra, lehetőségekre, azok összhangba rendezésére – így olajozottan működhet lakóink pszichoszomatikus ellátása az Otthonban.
Fontosnak érzem, hogy a mentális zavarral élő személyeket hozzásegítsük a megfelelő stressz kezeléshez, ezek a készségek segítik a személyes örömteli célok elérését, mely nagymértékben növelheti lakóink komfortérzetét mindennapjaik során.
A hatékonyan alkalmazott kommunikációs készségek hozzájárulnak a problémamegoldó készségek fejlődéséhez, mellyel a társas kapcsolataik erősödhetnek, ezáltal így ők is gazdagodhatnak kapcsolatrendszereiket tekintve.
Integrált intézmény lévén jó kapcsolatot ápolunk társintézményeinkkel, gyakran szervezünk együtt is programokat ellátottjaink számára, így színesítve mindennapjaikat.
Az Aranyhíd Alapítvány tagjaként, törekszem az Otthonban élő lakók életkörülményeinek minőségbeli javítására, illetve célszerű és hasznos tevékenységhez, kulturális foglalkoztatáshoz szükséges anyagi feltételek biztosítására.

Elérhetőségek:
pszichiatria [kukac] kemiszi [pont] hu, +36 70 682 52 62