Az Alba Bástya Központ bemutatkozása


Alba Bástya logó

Alba Bástya

 Bemutatkozó videó


Az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által előírt feladatokat látja el Fejér megye legnagyobb lakosságszámú járásában.
Szakembereink 95,5 engedélyezett álláshely terhére, 25 településen és 151.610 fős lakosságszám tekintetében végzik tevékenységüket.

A család-és gyermekjóléti szolgáltatásokon, (Szolgálat és Központ feladatok) felül igyekszünk minden olyan helyi nehézségre, problémára, igényre szakmai választ találni, mely a kompetenciánk körébe tartozik.

Intézményünk tevékenységének típusai:
• családsegítés,
• gyermekjóléti szolgáltatás,
• helyettes szülői ellátás,

Családsegítés keretében segítséget nyújtunk a Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő, szociális és mentálhigiénés problémái, vagy egyéb krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.

Gyermekjóléti szolgáltatás keretében hozzájárulunk a Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez.

Koordináljuk és működtetjük a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer székesfehérvári és támogatjuk a járási szintjét.

Helyettes szülői ellátást működtetünk, mely átmeneti gondozást biztosít azon gyermekek számára, akiknek szülei saját háztartásukban gyermekeik nevelését átmeneti jelleggel nem tudják biztosítani.

Család-és gyermekjóléti központként a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet látunk el, illetve speciális szolgáltatásokat biztosítunk, valamint szakmai támogatást nyújtunk a Székesfehérvári Járás területén működő család- és gyermekjóléti szolgálatok számára.

A célunk a székesfehérvári járás területén élők számára olyan professzionális segítséget nyújtani, hogy a velünk kapcsolatba kerülők képesek legyenek önmaguk és családjuk jóllétének megteremtésére és megtartására.


Területi szakmatámogatás kapcsolattartója és a Gyermekvédelmi munkacsoport tagja:

Tisztl Henrik
intézményvezető – szakvizsgázott szociális munkás, szociálpolitikus

Közel tizenöt éve dolgozom a segítő hivatásban, melynek nagyrészében az Alba Bástya Központot és annak jogelődjét igyekeztem erősíteni, fejleszteni.
A szakmatámogatásban több, mint öt éve tevékenykedem Fejér megyében.

Az egyszemélyes, segítő, ügyfélkapcsolati munkán túl a szakmafejlesztési és intézményfejlesztési programok, projektek és azok helyi megvalósítása áll a legközelebb hozzám.

Munkám során fontosnak tartom a szükségletekre való gyors reagálást és a rugalmas szervezeti működés hangsúlyozását.

Tisztl Henrik

Elérhetőségek:
Székhely: 8000, Székesfehérvár Irányi Dániel u. 4.
Tel.: +36/22-202-400
Mobiltelefon: +36/30 600-88-56
e-mail: csaladesgyermekjolet [kukac] fehervar [pont] hu
honlap: www.csaladesgyermekjolet.hu