Bellevue Konferencia

Weisz Csabáné - mb. igazgató - Esthajnal Időskorúak Otthona2015-10-20

2015.10.20-án a Bellevue Konferencia  és Wellness Hotelben került megrendezésre az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0003 „Területi együttműködési program az Esztergomi járásban” című projekt  V. kerekasztal rendezvénye.

Kerekasztal témája: Idősek, mint a közösség tagjai

A vendégek köszöntése után Dr. Joó Aranka az SzGyF Szociális Feladatellátási Osztály osztályvezetője tartott előadást. „Merre tovább idősellátás” címmel. Ismertette a hazai demográfiai adatokat. Az elemzéseket felhasználva látható, hogy a közeljövőben nagy kihívást jelent az idősek ellátása. Megismerhettük a hazai szociálpolitika hosszú távú célkitűzésit.

Süttő Erika az SzGyF Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltség igazgatója tájékoztatást adott Komárom-Esztergom Megye idősellátásáról. Az idősgondozási intézmények területileg lefedik megyénket.  Az elkészült megyei koncepció alapján át  kell gondolni, hogy hol kell  esetleg átalakítani a rendszert. 

Szőke-Szabó Mónika a KEM ISZI főigazgatója bemutatta az Integrált Szociális Intézményt, kiemelve az idősellátás szerepét intézményrendszerünkben. Intézményeink ellátotti létszáma 1001 fő, melyből 406 fő szakellátásban, 541 alapellátásban részesül. Az intézmény dolgozói létszáma 274 fő, melyből szakképzett 184 fő.  Elmondta, hogy gondot jelent, hogy a 40 éves munkaviszony után nyugdíjba menő kollégák jelentős része szakápoló.

Glatz Gyula Idősek Klubjának énekkara dalcsokorral kedveskedett a vendégeknek.

Bebiák Józsefné vezető gondozó elmondta, ki és hogyan veheti igénybe a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést. Nagy kihívást jelent a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetés, mivel az ország több térségét látják el. 

Előadást követően Kovácsné Erdős Lujza beszélgetett Oszkay Miklósné gondozottal.

A Glatz Gyula Idősek Klubját Behányné Bányai Enikő mutatta be. Elmondta, hogy a klubot 1991-ben alapították, helyi lakosok kezdeményezésével. Ellátotti kör a településrészen élő idős emberek részére biztosít napi egyszeri meleg étkezést. Színes programokkal hozzájárul a szabadidő hasznos eltöltéséhez, személyes kapcsolatok megtartásához. Részt vesznek az iskolások közszolgálati programjában.

Göncz Erzsébet klubtag elmondta, hogy miért jelentkezett a klubba, miért érzi jól magát. Úgy érzi, hogy egy olyan közösségnek a tagja, ahol megbecsülik, szeretik.

Az Esthajnal Idősorúak Otthonát Bocsik Ferenc vezető ápoló előadásában ismerhettük meg. Az intézmény történeti áttekintése után kitért a dolgozói és ellátotti létszámra, és összetételre. Diavetítés során betekinthettünk az intézmény mindennapi életébe, megismerkedhettünk programjaikkal.  Elmondta, hogy intézményünk több belföldi és külföldi intézménnyel tart fenn szakmai kapcsolatokat.

Révfalviné Budai Julianna mentálhigiénés munkatárs beszélgetett Dudás Zsuzsanna lakónkkal. Zsuzsanna mesélt az intézmény mindennapjairól, program lehetőségekről. Megköszönte a személyzet szakszerű munkáját és kedvességét.

A konferencia után a résztvevők fakultatív program keretében meglátogatták két Idős Otthonunkat.

Az Esthajnal Időskorúak Otthonában a demens részleget bemutatta Tóth Ákos mentálhigiénés munkatárs.

A konferencián részt vevő vendégek, szakmában dolgozó szakemberek kötetlen beszélgetésen vettek részt lakónkkal.